اسکوئیزر هیدرولیک

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن از سایز 90 تا 160 میلی متر همراه با جک هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد.

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات