اسکوئیزر 25

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن سایز 25 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات